Komisja Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/6/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Burek 1 wiceprzewodniczący
Adrian Kaczorowski członek
Marek Koska członek
Józefa Mucha członek
Roman Rekowski 0przewodniczący