Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/5/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ilona Bibik członek
Zbigniew Burek 1 wiceprzewodniczący
Marek Koska 0przewodniczący
Krystian Kuraś członek
Roman Rekowski członek