Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/4/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Jankowska 0przewodniczący
Joanna Jereczek-Nenca członek
Krystian Kuraś członek
Elżbieta Pek członek
Wiesław Wirkus 1 wiceprzewodniczący