Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ilona Bibik członek
Klaudia Brywczyńska 1 wiceprzewodniczący
Joanna Jereczek-Nenca członek
Andrzej Tomaszek członek
Wiesław Wirkus 0przewodniczący