Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza stała 2018-11-19 I/5/2018
Komisja Potrzeb Społecznych stała 2018-11-19 I/7/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-19 I/3/2018
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska stała 2018-11-19 I/6/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-19 I/4/2018