Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Klaudia Brywczyńska za
2 Anna Jankowska za
3 Wiesław Wirkus za
4 Krystian Kuraś za
5 Mirosław Krause za
6 Elżbieta Pek za
7 Anna Jarzębińska za
8 Adrian Kaczorowski za
9 Joanna Jereczek-Nenca za
10 Józefa Mucha za
11 Zbigniew Burek za
12 Roman Rekowski wstrzymał się
13 Ilona Bibik nieobecny
14 Marek Koska nieobecny
15 Andrzej Tomaszek nieobecny