Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 5 3 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Klaudia Brywczyńska przeciw
2 Anna Jankowska za
3 Wiesław Wirkus za
4 Mirosław Krause wstrzymał się
5 Elżbieta Pek wstrzymał się
6 Adrian Kaczorowski przeciw
7 Joanna Jereczek-Nenca wstrzymał się
8 Andrzej Tomaszek wstrzymał się
9 Józefa Mucha przeciw
10 Zbigniew Burek za
11 Roman Rekowski wstrzymał się
12 Ilona Bibik nieobecny
13 Marek Koska nieobecny
14 Krystian Kuraś nieobecny
15 Anna Jarzębińska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 1 3 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Klaudia Brywczyńska za
2 Anna Jankowska przeciw
3 Wiesław Wirkus wstrzymał się
4 Mirosław Krause za
5 Elżbieta Pek za
6 Adrian Kaczorowski za
7 Joanna Jereczek-Nenca za
8 Andrzej Tomaszek za
9 Józefa Mucha za
10 Zbigniew Burek przeciw
11 Roman Rekowski przeciw
12 Ilona Bibik nieobecny
13 Marek Koska nieobecny
14 Krystian Kuraś nieobecny
15 Anna Jarzębińska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4