Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 4 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Klaudia Brywczyńska za
2 Ilona Bibik za
3 Anna Jankowska za
4 Wiesław Wirkus za
5 Marek Koska za
6 Mirosław Krause za
7 Elżbieta Pek wstrzymał się
8 Anna Jarzębińska za
9 Adrian Kaczorowski za
10 Joanna Jereczek-Nenca wstrzymał się
11 Andrzej Tomaszek za
12 Józefa Mucha wstrzymał się
13 Zbigniew Burek za
14 Roman Rekowski wstrzymał się
15 Krystian Kuraś nieobecny